SDH Jetřichovec

Sbor dobrovolných hasičů v Jetřichovci byl založen 8. prosince 1922, na návrh tehdejšího starosty obce při schůzi obecního zastupitelstva. Mezi zakládající členy patřilo prvních 18 dobrovolníků z místního obyvatelstva. První ruční hasičská stříkačka byla zakoupena obcí již roku 1902, a tak je s podivem, že myšlenka o založení sboru přišla až o 20 let později.

Z vyprávění starších občanů víme, že ne vždy a všude byli hasiči vítáni. Týkalo se to zejména zásahů při ohních. Byly dokonce zaznamenány případy, kdy jim občané bránili v činnosti. Avšak i přes tyto ojedinělé incidenty si hasičský sbor získával mezi lidmi stále větší autoritu a oblibu. Nemalou měrou k tomu přispěl také požár, který propukl dne 18. prosince 1924 ve mlýně na Hladově. Tehdy se podařilo zasahujícím hasičům zachránit dobytek z hořících stájí, obytný dům a mlýn. Všichni si po tomto ohni uvědomili, jak potřebný a důležitý je hasičský sbor v obci.

V následujících letech se sbor kromě zásahů při požárech a neštěstích zúčastňoval také tzv. okrskových sjezdů, kdy hasiči předváděli pochodová a sekerková cvičení. V roce 1951 byla založena tzv. devítka. Jednalo se o devítičlenné družstvo, které se již velmi podobalo těm dnešním. Reprezentovalo Jetřichovec při přehlídkách a soutěžích v širokém okolí. V těchto letech se do sboru začalo hlásit stále více mladých lidí a členská základna se pomalu, ale jistě rozrůstala.

V roce 1952 získal hasičský sbor od Okresního národního výboru v Pacově první motorovou hasičskou stříkačku PPS 8 na dvoukolovém skříňovém podvozku a o nějakou dobu později byla v Olomouci zakoupena Tatra 805. V roce 1969 přidělil Okresní národní výbor v Pelhřimově hasičskému sboru výkonnější hasičskou stříkačku PPS 12.

V nadcházejících letech se výbor hasičského sboru začíná více podílet na pracovním a kulturním dění v obci a přebírá veškerou organizační zodpovědnost.

Významným rokem pro sbor se stal rok 1988, kdy byl založen kolektiv mladých hasičů. Jako vítěz okresního kola celostátní hry „Plamen“ reprezentoval okres Pelhřimov v krajských kolech v Kaplici (rok 1992, 4. místo) a ve Vráži u Písku (rok 1996, 4. místo). Také soutěžní družstvo mužů podává velmi dobré výkony. Pravidelně se zúčastňuje okrskových soutěží a několikrát se mu podařilo postoupit do okresního kola. V roce 2006reprezentovalo okres Pelhřimov na krajské soutěži (jako druhý postupující tým za vítězem okresního kola), kde obsadilo 6. místo z 10 zúčastněných družstev. Ale i soutěžní družstvo našich žen podávalo velmi dobré výkony a výsledky. Ve stávajících letech se však již nezúčastňuje hasičských soutěžích, a tak doufejme, že opět v budoucnu začne a naváže na tradici.

V roce 1989 získal náš sbor od Okresního výboru hasičů v Pelhřimově starší hasičské vozidlo Avia A 31 DVS. V roce 2005 byl našemu sboru zapůjčen starší hasičský speciální automobil AVIA A 31 T CAS 8 od HZS Jihlava. Následně bylo naše zásahové družstvo přeřazeno ze zásahové skupiny JPO 5 do zásahové skupiny JPO 3.

Po zlomovém roce 1989 získává město Pacov (Jetřichovec je jeho částí) do vlastnictví budovu bývalé základní školy. Po vnitřních stavebních úpravách, na nichž se velmi významnou měrou podíleli členové sboru zejména brigádní činností, a po celkové rekonstrukci vnější fasády byla tato budova předána našemu hasičskému sboru do užívání. Dnes je zázemím a centrem pro kulturní dění v obci, které je velmi bohaté. Zachovaly se zde staročeské tradice (Masopust, pálení Jidáše na Velký pátek, stavění májí, posvícení apod.) a vznikají nové, dnes již tradiční „Jetřichovecké hudební slavnosti“, jejichž první ročník byl uspořádán v roce 1994.V letech 2002- 2004 byla k již zmíněné budově kulturního zařízení přistavěna garáž pro hasičskou techniku.

SDH Jetřichovec dnes sdružuje 101 členů, z toho 63 mužů, 21 žen, 17 dětí.